Rekrutacja personelu

ProCleaner od lat zajmuje się profesjonalnym naborem personelu na stanowiska wielu branż, pracując także dla firm zewnętrznych. Posiadamy doświadczenie w rekrutowaniu pracowników wszystkich szczebli, zarówno kierowników i specjalistów, jak i pracowników fizycznych.

Posiadamy przeszkolonych rekruterów, którzy zajmują się naborem personelu, wykazując wszelkie kompetencje i umiejętności związane z HR. Poszukują oni kandydatów spełniających kryteria kontrahentów, posiłkując się swoją wiedzą z zakresu psychologii pracy. Kontrahenci współpracując z nami mają pewność, że pracownik zatrudniony na konkretne stanowisko posiada odpowiednie kompetencje zawodowe, osobowościowe i społeczne, a nad całym procesem rekrutacji czuwa nasz zespół, stosując różne metody weryfikacji i selekcji kandydatów: headhunting, assessment center, testy kompetencji i rozmowy kwalifikacyjne, w tym także pytania behawioralne.

Etapy rekrutacji:
  1. Określenie profilu stanowiska i idealnego pracownika
  2. Poszukiwanie odpowiednich kandydatów
  3. Proces kwalifikacyjny
  4. Selekcja kandydatów
  5. Wybór kandydata.
Rekrutacja nowych pracowników jest jednocześnie niezwykle istotnym, jak i bardzo trudnym elementem pracy. Nasi rekruterzy muszą wykazać się wiedzą, umiejętnością szacowania możliwości kandydatów oraz określenia ich rzeczywistego zaangażowania. Aby cały proces rekrutacji personelu przebiegał jak najbardziej rzetelnie, należy spełnić kilka ważnych czynników, które są gwarancją przyjęcia odpowiedzialnego i zaangażowanego w wykonywane obowiązki pracownika.

Psychologia pracy

Specjaliści zajmujący się naborem nowego personelu muszą wykazać się wiedzą oraz kompetencjami związanymi z HR. Wykorzystując przyswojone informacje z zakresu psychologii pracy, nasi rekruterzy poszukują kandydatów spełniających jasno określone kryteria. Nabór pracowników wszystkich szczebli, począwszy od pracowników fizycznych, przez managerów aż do specjalistów w konkretnych dziedzinach jest przeprowadzany przy użyciu profesjonalnych technik rekrutacyjnych. Współpracujący z nami kontrahenci mają pewność, że nasza kadra sprawdza wszystkie kompetencje przyszłych pracowników firmy. Sprawdzamy umiejętności interpersonalne, doświadczenie zawodowe, zakres wiedzy oraz zaangażowanie każdego kandydata, aby mieć pewność, że dokładnie poznamy jego charakter i historię zawodową. Testy kompetencji, pytania behawioralne, psychotesty, a wszystko po to, aby cały proces rekrutacyjny przebiegał jak najbardziej rzetelnie i wyłonił najlepszych kandydatów.

Rekrutacja personelu

Rekrutacja przyszłego personelu odbywa się na kilku bardzo istotnych etapach. Pierwszy z nich dotyczy określenia profilu oraz stanowiska potencjalnego pracownika. Ustala się jego wymagane doświadczenie, wykształcenie, umiejętności, czasami również pozazawodowe osiągnięcia, świadczące o jego zaangażowaniu oraz możliwościach intelektualnych i fizycznych. Następnie odbywa się poszukiwanie odpowiednich kandydatów w oparciu o ogłoszenia rekrutacyjne. W zależności od nadesłanych listów motywacyjnych oraz CV zaczyna się niezwykle istotny proces kwalifikacyjny. W trakcie jego trwania osoby zainteresowane ofertą pracy zapraszane są na rozmowy rekrutacyjne. Podczas nich nasza kadra weryfikuje prawdziwość podanych informacji oraz dokonuje selekcji najbardziej adekwatnych kandydatów do wybranego stanowiska. Wszyscy kandydaci na tym etapie są poddawani testom kompetencji, odpowiadają na pytania behawioralne oraz uczestniczą w aktywnej dyskusji.

Head hunting

W oparciu o head hunting, który jest jedną z metod rekrutacyjnych, nasi rekruterzy mogą oszacować możliwości, zalety oraz zagrożenia wynikające z zatrudnienia konkretnych osób. Po rozmowach kwalifikacyjnych przychodzi czas na wybór najlepszych kandydatów, którzy wykazali się wiedzą, doświadczeniem, zaangażowaniem oraz licznymi umiejętnościami interpersonalnymi. Po trudnym etapie selekcji najlepszych kandydatów, należy wybrać jednego, najbardziej odpowiedzialnego, który podejmie pracę w firmie, dla której nasza kadra przeprowadziła wieloetapową rekrutację.

Assessment center

Wszyscy potencjalni kandydaci poddawani są ocenie ich możliwości oraz posiadanych umiejętności. Zajmuje się tym specjalnie wykwalifikowany zespół rekruterów, który zadaje konkretne pytania oraz przedstawia kandydatowi niecodzienne zadania, które będzie musiał rozwiązać. Wszystko po to, aby oszacować, jakie kompetencje posiada potencjalny pracownik. Warto zwrócić uwagę na assessment center, będąc uczestnikiem etapu rekrutacyjnego. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu oraz posiadaniu rzetelnej wiedzy i wykształcenia, kandydaci zyskują szansę, aby się wykazać, co przyczynić się może do podjęcia ich wymarzonej pracy.
Darmowa konsultacja z wyceną

Uzupełnij formularz

logo procleaner

Skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci bezpłatną i niezobowiązującą wycenę. Zostań naszym Klientem i odbierz pakiet powitalny :)