Specialized services

We provide specialized services for business:

Prace alpinistyczne i wysokościowe
Work at heights
Firma deratyzacyjna DDD
Disinfection, the removal of insects or rat extermination
Czyszczenie suchym lodem
Dry ice blasting
Czyszczenie linii produkcyjnych
Cleaning production lines
Zabezpieczanie posadzek
Securing the floors
Czyszczenie dywanów, wykładzin i tapicerek
Carpet and upholstery cleaning
Mycie okien wodą zdemineralizowaną
Window cleaning with demineralized water
Odbiór odpadów
Waste collection
Przepływ odpadów
Movements of waste
niestandardowa usługa
Specialized services
EN
logo procleaner

Contact us and we'll provide you with a free and no obligation quote. Become our client and receive a welcome package :)