Quality, Environmental and Health and Safety Policy

Quality, Environmental and Health and Safety Policy

Horizont Global Sp. z o.o. Sp. k. świadomie podjęła działania w sferze systemu zarządzania jakością, środowiskowego i BHP mając na uwadze satysfakcję klientów, pracowników i poszanowanie środowiska naturalnego oraz interesy innych stron zainteresowanych, w szczególności dostawców i otoczenie lokalne. Zarządzanie jakością, środowiskowe i BHP traktujemy jako jeden z priorytetów zarządzania Spółką. Korzystając z wieloletniego doświadczenia, znaczącego potencjału firmy oraz wiedzy naszych pracowników i podwykonawców w swojej pracy koncentrujemy się na jak najlepszym poznaniu i spełnieniu wymagań klienta. Naszą dewizą jest harmonijne współistnienie ze środowiskiem i stronami zainteresowanymi oparte na
modelu zrównoważonego rozwoju w kontekście ekologicznym, społecznym i etycznym w szczególności z myślą o przyszłych pokoleniach. Dążymy do respektowania określonych powyższych zasad w Spółce jak również przez naszych dostawców.

We are committed to:

 • compliance with the legal requirements and other compliance requirements as well as customer requirements applicable in our operations,
 • taking these requirements into account in our internal regulations, environmental protection, including pollution prevention,
 • ensure safe and hygienic working conditions to prevent work-related injuries and ailments
 • eliminating hazards and limiting health and safety risks,
 • consultation and participation of employees in the integrated management system.

In order to implement this policy, we pursue the following strategic goals:

 • Adherence to the agreed scopes and deadlines as well as high quality services
 • Responding to the changing needs and requirements of our clients,
 • Conducting rational management of water, waste, energy,
 • Raising environmental and health and safety awareness of employees, customers and suppliers,
 • Informing interested parties about our activities in the context of environmental protection and occupational health and safety,
 • Continuously increasing the use of energy-saving information technology and increasing the use of energy-saving vehicles and devices.

We implement this policy in particular through:

 • Regular cleanliness assessment and customer satisfaction surveys and taking action when necessary,
 • Determining the scope and manner of providing services with the support of technical advisors from companies providing professional equipment and cleaning agents,
 • Improving service delivery processes to reduce the environmental and stakeholder impact of our operations,
 • Obtaining supplies from suppliers who guarantee deliveries in accordance with our requirements, including in terms of quality, environment and occupational health and safety,
 • Preventing accidents through training and maintaining high safety standards minimizing the risk of potentially accidental situations,
 • Planning and implementation of measures to prevent accidents and environmental pollution as well as measures to reduce their effects,
 • Applying a specific system of acquiring and training employees,
 • Keeping confidential information related to the client's activity,
 • Prevention of any kind of discrimination,
 • Only taking actions compliant with the law in the field of quality, environmental protection and occupational health and safety.

We are committed to the continuous improvement of the integrated quality, environmental and health and safety management system. On behalf of the Company, we declare that we will continue to use our best efforts and resources to ensure that this policy is fully implemented.

EcoVadis Procleaner certyfikat
ISO 9001
ISO 14001:2015
Certyfikat Horizont Global DL 45001_2018-1
EN
logo procleaner

Contact us and we'll provide you with a free and no obligation quote. Become our client and receive a welcome package :)